Hjem

Prøv nå nytt!

 

HEMNELISTA skal være kommunens tverrpolitiske alternativ som skal

arbeide for at alle skal trives og få sine behov dekket i kommunen.

 

HEMNELISTA ønsker alle velkomne til sine åpne gruppemøter.

 

HEMNELISTA ønsker å være ”godfot”-alternativet i lokalpolitikken og spille på lag

til fellesskapets beste.