Om Hemnelista

Hemnelista - en kort historikk.

 

I 1988 var det uro i det politiske miljøet i Hemne. Partipisken knallet på gruppemøtene, og folkevalgte meldte forfall for å slippe å møte opp og stemme mot sin egen overbevisning. Lokalpolitikere følte seg nødt til å stemme i henhold til morpartiets program selv om det ville være et dårlig alternativ for Hemne.

Det var nå grobunn for ei bygdeliste - Hemnelista

 

En gruppe engasjerte personer møttes derfor og dannet ei bygdeliste hvor et av grunnprinsippene var at ingen noen gang skulle stemme mot sin egen overbevisning. Du er fortsatt velkommen samme hvilket parti du støtter rikspolitisk. Å være lokalpolitiker kan være tøft. Det følger ikke mye heder, ære eller penger med et verv, men det er mange som er villig til å ofre mye tid og energi for å gjøre Hemne til et bedre sted å leve i.

 

Er Hemnelista et borgelig eller sosialistisk parti? Vi hører ikke til i noen av disse båsene. Vi har forhandlet med begge sider etter valg for å se hvilken gruppering som ville gi oss best innflytelse og medvirkning i politikken, men ingen har kunnet kjøpe vår stemme. Et medlem i Hemnelista stemmer ikke mot sin overbevisning!

 

Hvordan kan da velgerne stole på oss når de ikke kan være sikre på hvordan Kari og Per vil stemme? Ja, den er litt vanskelig, men vi må faktisk stole på at de personene som står på lista vil bruke sin sunne fornuft og stemme slik som er best for bygda.

 

.